SELUX WERFTOOLS

Klik op het logo voor meer informatie.
Klik op het logo voor meer informatie.

SELUX RIOLERING

Mobiele- en webapplicatie voor de digitale registratie van huisaansluitingen en kolken.

Automatische generatie van huisaansluiting- en kolkfiches + overzichtelijke meetstaat Excel voor de vordering van verbruikte materialen.

SELUX WERKLOGGER

Mobiele- en webapplicatie voor het registreren van activiteiten, materialen, tijdsregistratie, transport, meerwerken,..

Automatische generatie van dagrapporten, beheer van dagboek der werken, transport loggen,…